Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-4-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-4-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-4-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Εξελίξεις στη ΔΕΗ

93/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Περιφερειάρχη

 

 

Κοζάνη 25-4-2018

 Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος