Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος για συμπαράσταση και στήριξη των εργαζομένων στη

ΛΑΡΚΟ

32/20 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση και στήριξη των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και εκφράζει τη συμπαράσταση και τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ και ζητάει:

  • Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους
  • Να αποσυρθεί ο νόμος της κυβέρνησης που οδηγεί τη ΛΑΡΚΟ σε κλείσιμο ή πώληση
  • Να μη χαθεί καμία θέση εργασίας εργαζόμενου στη ΛΑΡΚΟ, στις εργολαβίες, αυτοαπασχολούμενου
2.      Ημερήσιας Διάταξης           

Έγκριση επικείμενης σύναψης μνημονίου συνεργασίας της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

33/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψης μνημονίου συνεργασίας της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η 2020).       

34/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η 2020)
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων – συνεχιζόμενα έργα έτους 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών.

35/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων – συνεχιζόμενα έργα έτους 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου : Έρευνα και χαρτογράφηση περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση απινιδωτών (ΑEDs), Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για ηλεκτρονικό σύστημα Ενημέρωσης – Επιτήρησης των απινιδωτών και Δημιουργία αποκλειστικών πατεντών στη σχεδίαση και κατασκευή κιβωτίων φύλαξης τους.

36/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

 

6.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

37/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  προγραμματική σύμβαση
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»».

38/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, στην Π.Ε. Κοζάνης.

39/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, στην Π.Ε. Κοζάνης
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης».

40/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

10.   

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων στα πλαίσια της επικείμενης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας στην πόλη του Αμυνταίου.

41/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου» (με προϋπολογισμό 50.000,00 €).

42/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επισκευή χώρων εκκλησιαστικής κατασκήνωσης Πρώτης» (με προϋπολογισμό 50.000,00 €).

43/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήµου Αµυνταίου 2019” .

44/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου

 

 

14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018”.

45/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου

 

15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της χάραξης για την μετατόπιση της Επαρχιακής Οδού 16, στο Τμήμα  «Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού».

46/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χάραξη για την μετατόπιση της Επαρχιακής Οδού 16, στο Τμήμα  «Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού»
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήµου Φλώρινας 2019”.

47/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου

17. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2020 Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

48/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  Κατάρτιση – Τροποποίηση 0/2020 Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020.

49/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείου κτιρίου ιδιοκτησίας Επιμελητηρίου» προϋπολογισμού: 6.200 € (με Φ.Π.Α.).

50/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.

51/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς

 

Κοζάνη 3/3/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό