Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

3880/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ», Προϋπολογισμός: 2.050.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

3881/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3882/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Δικτύου Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.ΤΈ. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. για τα έτη 2018-19»

3883/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.475,00 €

3884/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λουκέτων ασφαλείας για τις ανάγκες συντήρησης του Φράγματος Πραμόριτσας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

3885/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πινακίδων) σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3886/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3887/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 3186/18 (ΑΔΑ: 6ΕΚ57ΛΨ-7ΑΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης μας σε Σεμινάριο

3888/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών

3889/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

3890/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη  ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

3891/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

3892/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «Kastoria.365.gr» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3893/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 447.328,00 €

3894/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων»

3895/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών ΓΙΑ τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων»

3896/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3897/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

3898/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2018

3899/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΙΒΩΤΟΣ της υπ αριθμ. 03/2018 Διακήρυξης για την σχολική περίοδο 2018-2019

3900/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 5.661.495,00 €

3901/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη των πρακτικού διαπραγμάτευσης προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών -αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Αδιάθετα Τμήματα)

3902/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3903/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 για το αντικείμενο της κολύμβησης

3904/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3905/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 100,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την συντήρηση κλειδαριών για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

3906/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

3907/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της αλλαγής ελαστικών από χειμερινά σε θερινά και από θερινά σε χειμερινά για τις ανάγκες οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2018

3908/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 221928/18768/03-12-2018 (ΑΔΑ: 63Ε87ΛΨ-ΨΘ7) σύμβαση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού(έδρα) Π.Δ.Μ.

3909/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά ποσοστό περίπου 15% του ποσού 26.598,06 ευρώ της δικαστικής απόφασης 212/2018

3910/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 4ης  Παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού Όγκου Γράμμου»

3911/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την πιστοποίηση μανιταροσυλλεκτών και προώθηση αγροδιατροφικού τομέα”, Π.Ε. Γρεβενών

3912/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την παρουσίαση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων”, Π.Ε. Γρεβενών

3913/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την παρουσίαση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων”, Π.Ε. Γρεβενών

3914/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την παρουσίαση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων”, Π.Ε. Γρεβενών

3915/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της διαφημιστικής καταχώρισης με θέμα τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα “Η ευεργετική κατανάλωση των οσπρίων και η πιστοποίηση του ρεβιθιού”, Π.Ε. Γρεβενών

3916/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα τη Βάλιας Κάλντα: Ένας τουριστικός προορισμός στα Γρεβενά για όλο το χρόνο”, Π.Ε. Γρεβενών

3917/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα το γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης: Από την πρόταση στο δρόμο για την ένταξη στην UNESCO“, Π.Ε. Γρεβενών

3918/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα τη δράση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών”

3919/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα τη δράση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών”

3920/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα τη δράση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών”

3921/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

43

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα τη δράση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών”

3922/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την πιστοποίηση μανιταροσυλλεκτών και προώθηση αγροδιατροφικού τομέα”, Π.Ε. Γρεβενών

3923/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την πιστοποίηση μανιταροσυλλεκτών και προώθηση αγροδιατροφικού τομέα”, Π.Ε. Γρεβενών

3924/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την πιστοποίηση μανιταροσυλλεκτών και προώθηση αγροδιατροφικού  Τομέα”, Π.Ε. Γρεβενών

3925/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα την παρουσίαση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων”, Π.Ε. Γρεβενών

3926/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική καταχώριση με θέμα το γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης: Από την πρόταση στο δρόμο για την ένταξη στην UNESCO Π.Ε. Γρεβενών

3927/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας – Εορδαίας, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

3928/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού No 39/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού 7/196209/3104/30-10-2018 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) και ασπρόμαυρων εκτυπωτών

3929/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 38/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών στα πλαίσια του διαγωνισμού 8/2018 για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου και των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 31/12/2018 και από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων

3930/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3931/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3932/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης-ανάθεση προμήθειας

3933/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ανανέωσης Εγγυητικής Επιστολής για τη λειτουργία του ΧΥΤΑΜ

3934/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3935/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για την δαπάνη δημοσίων σχέσεων οργάνωσης εκδήλωσης, για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών, εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης, το διάστημα Χριστούγεννα 2018-Πρωτοχρονιά 2019

3936/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3937/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μελίτης ΠΕ Φλώρινας»

3938/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών των ΤΚ Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου»,με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΣΟΥΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Π.Ε. Φλώρινας

3939/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», με ανάδοχο την εταιρεία “‘ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε”, Π.Ε. Φλώρινας

3940/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Αποκατάσταση – Διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας», με ανάδοχο την εταιρεία “ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε”, Π.Ε. Φλώρινας

3941/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για περίοδο 01/07/2018 έως 31/10/2018

3942/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2019 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2019, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και αυτών που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2019, δ) Την Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού για το έτος 2019, Π.Ε. Καστοριάς

3943/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 12/12/2018 πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3944/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς

3945/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ημερίδας με το εργαστήρι Λαογραφίας & Παραδοσιακού χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Καστοριάς στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς

3946/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς

3947/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού, Π.Ε. Γρεβενών

3948/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)», Π.Ε. Γρεβενών

3949/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης “2019 – ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ”, Π.Ε. Γρεβενών

3950/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς η με αριθ. πρωτ. 157474/1170/30-8-2018 αίτηση Παντελή Κλιάντζου, Π.Ε. Φλώρινας

3951/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

73

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς η με αριθ. πρωτ. 156612/1162/29-8-2018 αίτηση της Ζωής Γεωργιάδου, Π.Ε.Φλώρινας

3952/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας

3953/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

3954/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

3955/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3956/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης επταμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 1.020.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.265.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3957/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Εορδαίας

3958/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επείγουσα επισκευή μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3959/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

81

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ» αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» μέχρι 31-03-2019 για την αποπεράτωση του έργου, Π.Ε. Γρεβενών

3960/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεχειριστήριων SIMPLE 4 remote 4 εντολών SUPERIOR για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3961/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών του Ταχυδρομείου Νεάπολης, στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κοζάνης

3962/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3963/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 8.200,00 €

3964/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λάμων αποχιονισμού για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3965/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 78,63 €

3966/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

88

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 38.500,00 €

3967/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς για την στήριξη δράσεων

3968/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση της τουρμπίνας του μηχανήματος έργου – φορτωτή με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192

3969/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριών (3) σετ ακρολεπίδων λεπίδας L.A.3T.3200 για το ΜΕ 90763 αποχιονιστικό

3970/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός θερμοσίφωνα για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς

3971/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3972/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς

3973/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3974/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δίφυλλων ντουλαπών με ράφια για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

3975/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

97

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Φλώρινας των εκδηλώσεων «Φωτιές 2018» στις 23 Δεκεμβρίου 2018 που αφορά τη διανομή τοπικών εδεσμάτων στις φωτιές της Περιοχής»

3976/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής πιστοποίησης βλαβών και γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

3977/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας UPS και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των Η/Υ ΠΕ Γρεβενών

3978/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
100 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φλώρινας

3979/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου υπηρεσιών σύνταξης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για 105 ηλεκτρικές παροχές στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μεταβολή των συμβολαίων ηλεκτροδότησης

3980/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

3981/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης

3982/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης σύμβασης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3983/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
105 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος των συμβάσεων

3984/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

106

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 13/12/2018 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

3985/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
107 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

3986/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
108 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

3987/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
109 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς

3988/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
110 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών εστίασης (παράθεση μπουφέ) στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης βράβευσης αθλητών της Π.Ε. Καστοριάς

3989/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
111 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς

3990/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
112 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ελεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

3991/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

113

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

3992/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
114 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου- Καταφυγίου»

3993/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
115 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3994/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
116 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3995/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
117 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3996/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
118 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3997/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
119 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3998/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
120 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3999/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
121 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 26/2018

4000/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

122

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου» Π.Ε.Καστοριάς

4001/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
123 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4002/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
124 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης-ανάθεση προμήθειας

4003/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

125

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ I και II του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 7500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης (1500 τόνοι) για την χειμερινή περίοδο 2018 – 2019

4004/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
126 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικών Ι,ΙΙ του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», (αρίθμ. 23/2018 διακήρυξη)»

4005/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 19/12/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/19-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας