Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/27-12-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

4006/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση α) ανάκλησης – ακύρωσης της με αρ. 3856/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς  β) εκ νέου έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση α) ανάκλησης – ακύρωσης της με αρ. 3856/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς  β) εκ νέου έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς

4007/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης

4008/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

4009/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

4010/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 28/12/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ