Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου»

3196/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32° km της Ε.Ο. 3 Φλώρινας Κοζάνης (νέο τμήμα)»

3197/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 55.000,00 €

3198/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 100,00 €

3199/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα Nissan Pick Up με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 5413 και ΚΗΙ 8680 της Δ.Τ.Ε. (έδρα)

3200/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

3201/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), η δχ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας περιφερειακής ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018

3202/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της κατασκευής περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών στα πλαίσια συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34η Διεθνή έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 09/11/2018 έως 11/11/2018 στη Θεσσαλονίκη

3203/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης εκθετηρίου χώρου 80τ.μ. στα πλαίσια συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 09/11/2018 έως 11/11/2018 στη Θεσσαλονίκη

3204/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης δράσης ενταγμένης στο Τ.Ε.Β.Α. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3205/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού No 25/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 6/2018 για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2019

3206/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

3207/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Εργασιακής Απασχόλησης  κ. Μαρκόπουλου Δημήτρη

3208/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της Δαπάνης, για προμήθεια στεφανιών

3209/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3210/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Νοεμβρίου 2018

3211/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

321218 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας, στον Λασσάνειο Δρόμο Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018

3213/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής Ειδών και Αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ Έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Γρεβενών. (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000212)

3214/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3215/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 50.000,00 €

3216/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 100,00 €

3217/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 1000,00 €

3218/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της κατακύρωσης σε ανάδοχο της παράθεσης γεύματος εκ μέρους της Π.Ε. Φλώρινας, στο πλαίσια της επετείου της 28ης  Οκτωβρίου 1940

3219/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεση για παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους της κυβέρνησης ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 28ης  Οκτωβρίου 2018

3220/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

3221/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Προϋπολογισμός: 95.177,92 € (με Φ.Π.Α.)

3222/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3223/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000

3224/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3225/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης

3226/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

3227/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

3228/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

3229/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

3230/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

3231/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3232/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

3233/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με δυο θεματικές διαλέξεις-ομιλίες:<<Η Στρατιωτική ιστορία της Φλώρινας>> και <<Οι Ελληνοσερβικές σχέσεις στη νεότερη & σύγχρονη εποχή>> του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ> σε συνεργασία με το 1ο Σ/Π, που θα πραγματοποιηθεί  στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου

3234/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση κατανομής πίστωσης Επικοινωνιακής Προβολής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών έτους 2018

3235/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην STAR SYSTEM PRODUCTIONS για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3236/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SENTRA.COM.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3237/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «FOUIT» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3238/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «IN KASTORIA» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3239/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SVOURA NEWS.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3240/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΣΕΝΤΡΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3241/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3242/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3243/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3244/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΔΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3245/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3246/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3247/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «KASTORIA FM STEREO 91,5» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3248/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3249/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3250/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ALPHA 94,7» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3251/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΕΝΝΕΣ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3252/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3253/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «REFENERGY ΙΚΕ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018

3254/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για γραφεία του 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης στα οποία στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης

3255/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης

3256/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση Βιβλίου-Λευκώματος με τίτλο ”Κυνήγι Ελεφάντων στα Γρεβενά: Οδηγός της Παλαιοντολογικής Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών”»

3257/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης – παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)»

3258/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3259/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Απεντόμωση – μυοκτονία Διοικητηρίου Γρεβενών”»

3260/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών

3261/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νομικής στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3262/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

3263/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς συντελεστών της παράστασης “Μουσική Εκδήλωση Χορωδίας Δωματίου”», Π.Ε. Γρεβενών

3264/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3265/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Βασιλειάδας με την Π.Ε. Καστοριάς

3266/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης

3267/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού πηγών από το Δήμο Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς (εξειδικευμένες αναλύσεις δειγμάτων νερού πηγαίας προέλευσης συμπεριλαμβανομένης και της ραδιενέργειας)

3268/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019

3269/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3270/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

3271/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

3272/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας

3273/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

3274/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

3275/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή εκτός έδρας μηχανήματος τύπου UNIMOG U2100 (μικρό) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8545 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

3276/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

3277/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

83

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3278/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21/2018

3279/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και Έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (1.500 τόνοι). Προϋπολογισμού 561.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »

3280/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3281/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

87

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 4.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

3282/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

3283/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε. Γρεβενών

3284/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το ΚΗΙ 1048 αυτοκίνητο της ΠΕ Γρεβενών

3285/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης για παράταση Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και . πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

3286/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3287/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 64.044,34€

3288/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 24/10/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/23-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας