Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής ΙΤΙΑΣ – Νεοχωρακίου” Π.Ε.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2708/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μεταφοράς μαθήτριας από τη Νίκη στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και έγκριση του επιδόματος του άρθρου 3β της ΚΥΑ 24001/11-6-2013»

2709/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες του αριθ. 3/2018 διαγωνισμού, έγκριση παρατάσεων Συμβάσεων αδιάθετων δρομολογίων και έγκριση αναδόχων για τα αδιάθετα δρομολόγια του αριθ. 3/2018 Διαγωνισμού ύστερα από διαπραγμάτευση»

2710/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης ΓΙΑ την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς

2711/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για προμήθεια βραβείου-αναμνηστικής πλακέτας

2712/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

2713/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

2714/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεσηΣ ΓΙΑ την προμήθεια υλικών συντήρησης της σκεπής της Π.Ε. Φλώρινας

2715/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου 2018

2716/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης ΠΟΣΟΥ για κάλυψη δαπάνης αμοιβής μηχανικού, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των εγκαταστάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας, στο πρώην Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

2717/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνό(οργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με την Τ.Κ. Χρωμίου στην εκδήλωση που Θα πραγματοποιήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018

2718/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2719/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18 »

2720/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2018-2019»

2721/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση  της Π.Δ.Μ. με τον Φ.Σ. Μακεδονικό Σιάτιστας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τουρνουά, που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018

2722/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Θρακική Εστία Εορδαίας, στις  εκδηλώσεις με την επωνυμία «Θρακικά Επιλήνια», που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2018

2723/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη δαπάνης για την επισκευή του οχήματος του με αριθμ. ΚΗΗ 5438 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης)

2724/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2725/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο:  «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης

2726/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

2727/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης», προϋπολογισμού 9.500,00 € με Φ.Π.Α.

2728/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 593.000,00 € με Φ.Π.Α.

2729/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

2730/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου:  «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε»

2731/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»

2732/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οι8κισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

2733/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης»

2734/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Ανακαίνιση – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»

2735/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης»

2736/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της δι8αδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας

2737/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών:  «Συντήρηση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ και διακρίβωση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ»

2738/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση προγράμματος Η/Υ ΚΤΕΟ – Πρόγραμμα διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου»

2739/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα)

2740/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα)

2741/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση Λευκώματος προς τιμήν του ζωγράφου Αριστοτέλη Βαρσάμη

2742/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. ετών 2019 – 2020 και Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο:  «Νέες κατασκευές συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020» αρμοδιότητας έδρας για τα έτη 2018 – 2019 και 2019 – 2020

2743/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019 (Παραδοτέο Π1)

2744/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2745/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης, με το σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών στο εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα

2746/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον εκπολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο Καρυδίτσας στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2018

2747/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος

2748/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ευθυγράμμιση των με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2476 και ΚΗΙ 4405 οχημάτων του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2749/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2750/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2751/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινα (Π.Δ.Μ.)

2752/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1,3-5 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2753/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών

2754/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

2755/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASIA από 3 έως 6 Οκτωβρίου  στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας

2756/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019

2757/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού και8 αναμνηστικών (μπλουζάκια) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου Ορεινών Δραστηριοτήτων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

2758/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικών ΚΗΥ 3737 και εκσκαφέα φορτωτή ΚΥ 7484

2759/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών

2760/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ανανέωσης Domain Name (www.visit-grevena.ελ) Π.Ε. Γρεβενών για δύο (2) έτη

2761/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης αποθήκης (Υποέργο Υ-1, Δ.4. ΤΕΒΑ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213)

2762/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης ερμαρίων, ψυγείων κλπ (Υποέργο 2, Διοικητικών Δαπανών Δ.4. ΤΕΒΑ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213)

2763/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2764/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης

2765/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

2766/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα»

2767/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2768/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Π.Σ. «ΔΡΑΣΙΣ» Τσοτυλίου στο τουρνουά  που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018

2769/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG INCONTRI TRAVEL EXPERIENCE που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 12/10/2018 στο Ρίμινι Ιταλίας

2770/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 12/9/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/10-9-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας