Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/2-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/2-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/2-7-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης του έργου “Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience” με το ακρωνύμιο REGIO-MOB και κωδικό PGI00116, στην 5η (περιορισμένη) πρόσκληση του προγράμματος INTERREG Europe για πρόσθετες δραστηριότητες υφιστάμενων έργων

968/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ομοφωνα
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια πρόχειρων γευμάτων (σάντουιτς και νερά) για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κοζάνης

969/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ομοφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 2/7/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ