Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/25-11-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/25-11-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/25-11-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 257/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αναπλήρωση και Ανάδειξη Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

258/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναπλήρωση και ανάδειξη Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού– Τουρισμού- Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κοζάνης.

259/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού– Τουρισμού- Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κοζάνης.
4.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κατανομής  Κονδυλίων από το Τέλος Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος

260/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Κατανομής  Κονδυλίων από το Τέλος Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Πρόταση προς ένταξη της μελέτης τίτλου: «Οριοθέτηση– Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό».  

261/21 Αναβολή
6.      Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2021).

262/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2021).
7.      Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (23η/2021).

263/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (23η/2021).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου».

264/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου».
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης  από συνεργεία  του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης σε ολόκληρο το Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.

265/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης  από συνεργεία  του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης σε ολόκληρο το Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Λήψης απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

266/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

 

Κοζάνη 26/11/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου