Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-12-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 219/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.

220/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία μια σειρά διεκδικήσεων για την επίλυση του ζητήματος μετεγκατάστασης  Ποντοκώμης.
3.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Γράμμο προς Αετομηλίτσα».

221/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Γράμμο προς Αετομηλίτσα».
4.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 7η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.

222/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 7η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.
5.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων-Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ’ Τρίμηνο 2022

223/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων-Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ’ Τρίμηνο 2022

6.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας»

Προϋπολογισμός: 306.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

224/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας»

Προϋπολογισμός: 306.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

7.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισμού 9.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

225/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισμού 9.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
8.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 3.800.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

226/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 3.800.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
9.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

227/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

τρόπο δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

10.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών  Κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε».

228/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο  δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών  Κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε».
11.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή των Πιερίων.

229/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνατην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή των Πιερίων.
12.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

230/22 Αναβολή
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Ε. Γρεβενών.

231/22 Αναβολή
14.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Ε. Καστοριάς.

232/22 Αναβολή
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Ε. Κοζάνης.

233/22 Αναβολή
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Ε. Φλώρινας.

234/22 Αναβολή
17.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβάλλοντος.

235/22 Αναβολή
18.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2023

236/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2023.
19.
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς ΑΠΕ.

237/22 Αναβολή
20.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης:

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5114176).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 215.194,05 €με το Φ.Π.Α 24%.

238/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης:

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5114176).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 215.194,05 €με το Φ.Π.Α 24%.

21.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5123945).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 90.163,26 € με το Φ.Π.Α 24%.

239/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5123945).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 90.163,26 € με το Φ.Π.Α 24%.

22.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5104542).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 225.476,06 € με το Φ.Π.Α 24%.

240/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 2 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 5104542).

Προεκτιμώμενη αμοιβή 225.476,06 € με το Φ.Π.Α 24%.

23.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου ανάθεσης σύμβασης των αδιάθετων τμημάτων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης, προϋπολογισμού 693.952,09 € (συμπ. ΦΠΑ).

241/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο ανάθεσης σύμβασης των αδιάθετων τμημάτων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης, προϋπολογισμού 693.952,09 € (συμπ. ΦΠΑ).
24.
Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2022).

242/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2022).
25.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα για την κατασκευή νέου Δικτύου οπτικών ινών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης στο πρωτεύων επαρχιακό δίκτυο (6) τμήμα Γέφυρα Αλιάκμονα (Εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας) και τμήμα Βελβεντός – όρια Ν. Πιερίας του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου(6).

243/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα για την κατασκευή νέου Δικτύου οπτικών ινών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης στο πρωτεύων επαρχιακό δίκτυο (6) τμήμα Γέφυρα Αλιάκμονα (Εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας) και τμήμα Βελβεντός – όρια Ν. Πιερίας του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου(6).

 

Κοζάνη 19/12/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου