Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/22-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/22-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/22-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.   Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.
313/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.   Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ψηφίσματος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

314/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο ζητά την άρση της απόφασης αναστολής λειτουργίας των έξι τμημάτων του Π.Δ.Μ., της Υπουργού
3.   Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους 2020.

315/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4.   Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ψηφίσματος σχετικό με την Πρόσληψη στη ΔΕΗ μέλους της οικογένειας θανόντος σε εργατικό δυστύχημα, εργαζόμενων σε εργολαβία της ΔΕΗ.

316/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  έκδοση ψηφίσματος με το οποίο στηρίζει την προσπάθεια των συγγενών θανόντων εργαζομένων σε εργολαβίες για λογαριασμό της Δ.Ε.Η.,προς εξίσωσή τους στα δικαιώματα με τους συγγενείς θανόντων σε εργατικά δυστυχήματα που εργάζονται απευθείας για τη Δ.Ε.Η.
5.   Ημερήσιας Διάταξης

Σχέδιο Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2020.

317/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Σχέδιο Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2020.
6.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δίκτυο EUROMONTANA (European Association of Mountain Areas).

318/19 Αναβάλλεται  
7.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δίκτυο A.R.E.P.O. (Association of European Regions for Products of Origin).

319/19 Αναβάλλεται 
8.   Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κ.Ε.Κ. ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

320/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό και ορίζει εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ Αμεα Π.Ε. Κοζάνης τους: Τοπαλίδη Ηλία, ως Πρόεδρο και Γιαννακίδη Σταύρο, ως μέλος.

9.

 

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης παράτασης ωραρίου Λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης.

321/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση του ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων των πόλεων:

  • Κοζάνης από 21:00 έως 24:00 την Πέμπτη 5/12/2019
  • Πτολεμαΐδας από 21:00 έως 24:00 την Δευτέρα 9/12/2019

προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις της «Λευκής Νύχτας», στα πλαίσια της προσπάθειας τόνωσης της εμπορικής κίνησης και της αναθέρμανσης της αγοράς κατά τη διάρκεια των εορτών.

10.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

322/19 Αναβάλλεται 
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα βέτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

323/19 Αναβάλλεται 
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.2) του προγράμματος έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

324/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση (Τροπ.2) του προγράμματος έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

13. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης 2019 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

325/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η Τροποποίηση 2019 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακό Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 255.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

326/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

327/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

16.   

Ημερήσιας Διάταξης

33η Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου «Προώθηση ωρίμανσης έργου βελτίωσης οδικού δικτύου και ανάπτυξης περιοχής Πρεσπών».

328/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 33η υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του συγκεκριμένου έργου.
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός από το Περιφερειακό Συμβούλιο των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε..

329/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.. ήτοι τους Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Τον Σωτήριο Βόσδου,  με ποσοστό 3,2 % και

2. Τον Ιωάννη Λιάση, με ποσοστό 2%

18.    Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ.1)του προγράμματος έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

330/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση (Τροπ.1) του προγράμματος έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.

 

Κοζάνη 9/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό