Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/25-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/25-11-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

331/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.

 

Κοζάνη 2/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό