Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/10-8-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/10-8-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/10-8-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 193/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών». 

194/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών». 
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό- Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας-Αμυνταίου». 

195/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό- Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας-Αμυνταίου». 
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:  “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου  Αμυνταίου”.

196/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:  “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου  Αμυνταίου”.
5.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Προστασία  Πρανών  από  Κατολισθήσεις  Οδικού  Δικτύου  Π.Ε. Φλώρινας”.

197/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Προστασία  Πρανών  από  Κατολισθήσεις  Οδικού  Δικτύου  Π.Ε. Φλώρινας”.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου  Πρεσπών»,  Προϋπολογισμού δαπάνης  # 700.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.  

198/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα.

199/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου.

200/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα» Προϋπολογισμός: 650.000,00€ (με  Φ.Π.Α.)

201/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση Απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα» Προϋπολογισμός: 650.000,00€ (με  Φ.Π.Α.)
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 277 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμός: 68.000,00 € με Φ.Π.Α.

202/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 277 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμός: 68.000,00 € με Φ.Π.Α.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ.) κατά την περίοδο 2021-2022.

203/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ.) κατά την περίοδο 2021-2022.
12.   
Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς  κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

204/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς  κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών Π. Ε.  Γρεβενών

205/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα τον Καθορισμός ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών Π. Ε.  Γρεβενών.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2021)

206/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2021)
15.    Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2021)

207/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2021)
16.    Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2021)

208/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2021)
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2021

209/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2021
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας για χρηματική χορηγία σε Ολυμπιονίκη

210/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σκοπιμότητας για χρηματική χορηγία σε Ολυμπιονίκη
19.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Παροχή βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

211/21 Το Π.Σ αποφάσισε ομόφωνα την παροχή βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

 

Κοζάνη 11/8/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό