Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/17-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/17-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/17-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Λήψη Απόφασης για Διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην Έδρα της Π.Ε. Γρεβενών με θέματα Ενδιαφέροντός της κατά προτεραιότητα.

264/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην έδρα της Π.Ε.Γρεβενών
2. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος Αλληλεγγύης προς τους Υπόχρεους Κόκκινων Δανείων για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας και των Δανειοληπτών με Ρύτρα Ελβετικού Φράγκου.

257/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος
3. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ. 287/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

258/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της αριθμ. 287/2015 Απόφασης
4. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ – ΚΡΑΝΙΔΙΑ» Προϋπολογισμού : 183.479,68 € (με Φ.Π.Α.).

259/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
5. Ημερήσιας διάταξης

Ένταξη-Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης.

260/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη-τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ

6.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, για την Υλοποίηση της Μελέτης με Τίτλο «Μελέτη για την Προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες Έργου)

261/2016  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

7. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

262/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίησης της διαβαθμιδικής σύμβασης
8. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση 5 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016

263/2016 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προγράμματος
9.  Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 1405/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ

264/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς

 

 

Κοζάνη  21/10/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος