Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/19-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωση φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης Φράγματος Μεσοβούνου», Προϋπολογισμού: 235.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

662/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», Προϋπολογισμού: 1.750.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

662/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

664/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ προϋπολογισμού 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών

665/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021, και των όρων της διακήρυξης

666/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της παράτασης της Σύμβασης φύλαξης του κτηρίου της Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια της προστασίας της δημοσίας υγείας από τον κορωνοϊο για ένα (1) ακόμα μήνα από 1-6-2020 έως 30-6-2020

667/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα της Δ.Τ.Ε. (Έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2020»

668/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2020-2021»

669/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

670/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση World Travel Market (WTM) 2019 στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας (04-06/11/2019)

671/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υποχλωριώδες νατρίου (χλώριο) το οποίο χρησιμοποιείται  για την απολύμανση κοινόχρηστων χώρων της Π.Ε. Καστοριάς με οχήματά της, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

672/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νοσοκομειακού – υγειονομικού υλικού κατόπιν αιτημάτων Μονάδων Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

673/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νοσοκομειακού – υγειονομικού υλικού (ασπίδες προσώπου) για τις ανάγκες των μονάδων υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς όπως προκύπτουν από αιτήματα Μονάδων Υγείας,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

674/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή προστατευτικών μασκών προσώπου κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς /Περιφερειακής Δ/νσης Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

675/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσια εισφορά της ΠΕ Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού

676/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

677/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

678/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για δημιουργία διαχωριστικού πλαισίου εξυπηρέτησης του κοινού ως μέτρο προφύλαξης από τον COVID-19 για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης

679/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τέσσερις (4) φορητούς υπολογιστές.

680/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού προστασίας στα πλαίσια της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ιογενούς λοίμωξης covid-19

681/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά υγειονομικού υλικού και Μέσων Ατομικής Προστασίας, της Π.Ε. Γρεβενών

682/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού(θερμόμετρα υπέρυθρων), της Π.Ε. Γρεβενών

683/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗσ

Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

684/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚανΟΜΟΦΩΝΑ οι δαπανεσ με αυξοντα αριθμο 1-2 και κατά πλειοψηφια η δαπανη με αυξοντα αριθμο 3
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

685/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

686/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2020

687/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

688/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

689/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»

690/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά πλειοψηφια
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 180039/ 12-11-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PLUG –n-HARVEST”» συμβατικού τιμήματος 20.303,26 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

691/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ 19/5/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ