Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/29-04-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/29-04-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.       ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

625/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΓΙΑ ΤΟ 2024

626/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 541 ΓΙΑ ΤΟ 2024

627/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ.2) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO “ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”» ΣΑΝΠ 441 ΓΙΑ ΤΟ 2024

628/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.547.090,10 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

629/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6.     

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 218.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

630/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7.       ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2024

631/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

632/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κ. ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

633/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

634/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙ 2023-2024 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

635/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12.     

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «2Ο FESTIVALITO

636/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»

637/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

638/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ ΣΤΙΣ 22-04-24

639/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ ΣΤΙΣ 22-04-24

640/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17.      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 349330) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2023 (ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 185228/2023) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

641/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18.     

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 17η/29-04-2024 ΣΥΝΕΔΤΙΑΣΗ ΤΗΣ

642/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ»

643/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017-2021 (2024-2025)»

644/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2024)»

645/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙ-ΒΕΛΒΕΝΤΟ»

646/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

647/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ»

648/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

649/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

650/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ –ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν.4938/2022

651/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 21Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΒΟΪΟΥ

652/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
29.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν.4938/2022

653/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν.4938/2022

654/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν.4938/2022

655/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

656/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΟΡΟΥ

657/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

658/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ

659/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36.   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ µΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

660/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

661/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ “KOZANI YOUTH FEST 2024”

662/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

663/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40.   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

664/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΚΟ Α.Ε

665/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ .»

666/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΙΑΝΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»

667/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
44.    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

668/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΔΜ»

669/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2021 ΚΑΙ 2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

670/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2026

671/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (7.860.00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

672/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000.00€), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΝΙΓΜΟΥΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

673/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
50.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

674/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
51.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

675/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

676/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Π.Δ.Μ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

677/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2026»

678/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΑΝΠ 441, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 250.883,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

679/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», MIS 5104542  ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «OMNIS ENGINEERING SERVICES Ι Κ Ε»

680/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)»

681/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Οδικού Τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης»

682/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης συντήρησης –  υποστήριξης λογισμικού των υπηρεσιών της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας) της ΠΔΜ»

683/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

60.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

684/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων  

685/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων

686/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

687/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης του  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2024

688/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης τροποποίησης για το έτος 2024 του Πίνακα  έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002)

689/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

66.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5117553 – υποέργο 1

690/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό  Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με ΑΦΜ(997769589)   κατά την περίοδο 2024-2025

691/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 661,50 €  ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

692/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής ποσού 3.171,84€ στο νομικό σύμβουλο της ΠΕ Καστοριάς – 3/2024 Απόφαση Ειρηνοδικείου Καστοριάς

693/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

694/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Ρεμάτων Τ.Κ. Σκοπιάς & Τ.Κ. Τροπαιούχου»

695/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

72.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ΄΄Μίσθωσης Μηχανημάτων για τον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Φλώρινας΄΄, και των όρων της Διακήρυξης

696/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ΄΄Προμήθειας 3.540 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2024-2025΄΄, και των όρων της Διακήρυξης

697/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Φλώρινας, Άμπα Ιωάννη του Γεωργίου και Γεωργίου Μάρκου του Ζήση, που υπηρετούν στην Π.Ε Φλώρινας και δεν κατέχουν οργανική  θέση οδηγού

698/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

699/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
76.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Αναστάσιου Ραφαηλίδη,εκτός έδρας από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη

700/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας, στην Αθήνα

701/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

78.     

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

702/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79.      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση της στις 18-04-2024

703/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 29-4-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ