Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/1-6-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.    Ημερήσιας Διάταξης           

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2020»

136/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τoν τρόπο δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2020»
2.    Ημερήσιας Διάταξης           

Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 309/19 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας, για τον τρόπο δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης, προϋπολογισμού: 26.040,00 € (µε Φ.Π.Α.).

137/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 309/19 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και λήψη νέας, για τον τρόπο δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης, προϋπολογισμού: 26.040,00 € (µε Φ.Π.Α.).

3.   

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ»

138/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ»
4.    Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

139/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
5.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με σκοπό την προώθηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των αναδασμών στα Αγροκτήματα Πολυδένδρου και Παλαιοχωρίου, της Π.Ε. Γρεβενών.

140/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με σκοπό την προώθηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των αναδασμών στα Αγροκτήματα Πολυδένδρου και Παλαιοχωρίου, της Π.Ε. Γρεβενών.
6.    Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020

141/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 1  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020

7.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για την ευστάθεια της βραχομάζας του ιστορικού χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

142/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για την ευστάθεια της βραχομάζας του ιστορικού χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ)
8.    Ημερήσιας Διάταξης

9ης Τροποποίηση προϋπολογισμού  Π .Δ. Μ. (9η 2020)

143/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η τροποποίηση προϋπολογισμού  Π .Δ. Μ. (9η 2020)
9.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΡΓΑΤΣΑΝΟΥ», προϋπολογισμού: 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

144/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Πρεσπών Π.Ε. Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 62.000,00 €)

145/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτωνΤ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου» (με προϋπολογισμό 30.000,00 €)

146/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

12. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 74.000

147/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας  Π.Ε. Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 74.000,00 €)

148/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το A΄ τρίμηνο 2020

149/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το A΄ τρίμηνο 2020
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

150/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

151/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  και όρισε μέλη στο Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη 9/6/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό