Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/4-6-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/4-6-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/4-6-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 152/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «Ειδική επιστημονική έρευνα προς λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) στη Δυτική Μακεδονία εν αναμονή και του νέου κύματος της επιδημίας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων που είναι δυνατόν να μελετηθούν από το εργαστήριο μοριακής βιολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

153/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «Ειδική επιστημονική έρευνα προς λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) στη Δυτική Μακεδονία εν αναμονή και του νέου κύματος της επιδημίας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων που είναι δυνατόν να μελετηθούν από το εργαστήριο μοριακής βιολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
3.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

35η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

154/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 35η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

4.   

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος  για δήλωση αντίθεσης στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη Βασιλίτσα, Βίγλα, Πισοδέρι και γενικότερα στη Βόρεια Πίνδο

155/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος
5.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του κλάδου των Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας

156/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος
6.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.

157/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σκοπιμότητα για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
7.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β’ Φάση)».

158/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β’ Φάση)».
8.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Π.Ε. Κοζάνης».

159/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Π.Ε. Κοζάνης».

9. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας».

160/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας».
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Ποντοκώμης Π.Ε. Κοζάνης.

161/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση των ορίων της λατομικής Περιοχής Ποντοκώμης Π.Ε. Κοζάνης.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

34η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

162/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 34η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

 

Κοζάνη 9/6/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό