Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/7-5-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/7-5-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/7-5-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/7-5-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για στήριξη του κλάδου της εστίασης-διασκέδασης

119/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για στήριξη του κλάδου της εστίασης-διασκέδασης
2.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος υγείας της Δυτικής Μακεδονίας

120/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος υγείας της Δυτικής Μακεδονίας
3.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για στήριξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ

121/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για στήριξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ
4.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης: 286.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

122/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης: 286.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

5.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 235.600,00 € (με Φ.Π.Α.).

123/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον  τρόπο δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 235.600,00 € (με Φ.Π.Α.).
6.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού: 54.300,00 € (με Φ.Π.Α.).

124/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους τρόπους εκτέλεσης των έργων
7.    Ημερήσιας Διάταξης

8ης Τροποποίηση προϋπολογισμού  Π .Δ. Μ. (8η 2020)

125/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8ηςΤροποποίηση προϋπολογισμού  Π .Δ. Μ. (8η 2020)
8.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. 2 Βεύη – Κέλλη Π.Ε. Φλώρινας”

126/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. 2 Βεύη – Κέλλη Π.Ε. Φλώρινας”

9.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

127/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ. 0) του Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241/2020 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

128/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ. 0) του Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241/2020 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία Διοίκησης – Διαχείρισης Βιοτεχνικού πάρκου Κοζάνης», που φέρει το διακριτικό τίτλο ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

129/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον  ορισμό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία Διοίκησης – Διαχείρισης Βιοτεχνικού πάρκου Κοζάνης», που φέρει το διακριτικό τίτλο ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δίκτυο A.R.E.P.O. (Association of European Regions for Products of Origin)

130/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δίκτυο A.R.E.P.O. (Association of European Regions for Products of Origin)

13. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, για το πρόγραμμα «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ».

131/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, για το πρόγραμμα «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ».
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων

132/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αίθοΥσας πολλαπλών χρήσεωνστην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 135.000,00 €) 

133/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αίθοΥσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 135.000,00 €)
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 20η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

134/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την ένταξη – απένταξη – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 20η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου” Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας” 

135/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 

Κοζάνη 8/5/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό