Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 8η/28-3-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 8η/28-3-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 8η/28-3-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων 77/16 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Ημερήσιας διάταξης

Πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

78/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη τακτικού προσωπικού 
 3. Ημερήσιας διάταξης

Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού (συμβάσεων ορισμένου χρόνου) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

79/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
 4. Ημερήσιας διάταξης

Αρμόδια Όργανα για Υπογραφή Επιταγών  και Μεταφορών Κεφαλαίου (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)

80/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα αρμόδια όργανα για την υπογραφή επιταγών  και μεταφορών κεφαλαίου
 5. Ημερήσιας διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (6η 2016)

81/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση προϋπολογισμού

 6.

Ημερήσιας διάταξης

Καταρχήν Έγκριση της Διαδικασίας Αποδοχής της Δωρεάς της Μελέτης και της Υλοποίησης (κατασκευής) του Έργου «Μετατόπιση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης», Σύμφωνα με το Άρθρο 2Α του Ν.3316/2005

82/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διαδικασία αποδοχής της δωρεάς
 7. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

83/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας
 8. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

84/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας
 9. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε.Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

85/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας
 10. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Ένταξης Απένταξης και Τροποποίησης Ενταγμένων Έργων με Βάση την αριθμ. 5 /24-03-2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. 2012-2016

86/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη απένταξη και τροποποίησης ενταγμένων έργων στον Ε.Α.Π.
 11. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Προγραμματικής με Τίτλο :Έργα προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΠ)  Άργους Ορεστικού

87/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης
 12. Ημερήσιας διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (7η 2016)

88/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση προϋπολογισμού

Κοζάνη 4/4/2016

Ο Πρόεδρς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος