Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 6η/23-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 6η/23-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 6η/23-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειου Πάτρα του Ζήση

54/16 To Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος

Κοζάνη 23/2/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος