Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Α/Κ ΑΕΒΑΛ

Τη σύμβαση του έργου: «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής είναι να γίνει καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των φωτιστικών LED, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η τεχνολογία στις συνθήκες της Δυτικής Μακεδονίας και να διερευνηθεί η προοπτική περαιτέρω ενσωμάτωσής της.

Θα αφορά την νότια είσοδο Πτολεμαΐδος (κόμβος ΑΕΒΑΛ), με την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), χωρίς να γίνει άλλη επέμβαση στην υποδομή και στους ιστούς οδοφωτισμού.

Έτσι με τη διαδικασία αυτή, γίνεται αλλαγή τεχνολογίας της φωτεινής πηγής και αντί φωτιστικών ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης θα εγκατασταθούν φωτιστικά τεχνολογίας LED, με αντίστοιχη μείωση του κόστους λειτουργίας, λόγω σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης και περιορισμού τόσο της αναγκαίας δαπάνης συντήρησης, όσο και των χρονικών διαστημάτων μη λειτουργίας των φωτιστικών λόγω βλαβών.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 110.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).