Τέλος στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία στην είσοδο της Πτολεμαΐδας (Γέφυρα ΑΕΒΑΛ)

Τέλος στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία στην είσοδο της Πτολεμαΐδας (Γέφυρα ΑΕΒΑΛ)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τέλος στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία στην είσοδο της Πτολεμαΐδας (Γέφυρα ΑΕΒΑΛ)

Τέλος στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία στην είσοδο της Πτολεμαΐδας (Γέφυρα ΑΕΒΑΛ)

Οριστικό τέλος μπαίνει στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία που υπήρχε τόσα χρόνια στην Γέφυρα της ΑΕΒΑΛ δημιουργώντας δυσάρεστες εντυπώσεις στους χιλιάδες διερχόμενους  εργαζομένους των εργοστασίων, των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

Η μελέτη για την αποκατάσταση της θλιβερής εικόνας και της αναπάντεχης οσμής ξεκίνησε το 2005 μαζί με την απόφαση της τότε Δημοτικής Αρχής του καθαρισμού των λυμάτων της λεκάνης της Εορδαίας και συνεχίστηκε επιμελώς για να φθάσει στο τέλος του το μεγάλο αυτό έργο (μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Δυτική Μακεδονία) μέρος του οποίου αποτελεί και το «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Σταθμός) της Εορδαίας»

Το αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των δικτύων μεταφοράς λυμάτων από την πόλη της Πτολεμαΐδας στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές διαχείρισης των αστικών λυμάτων των οικισμών της λεκάνης Βεγορίτιδας, με στόχο της προστασία των υγροτόπων του ποταμού Σουλού και της λίμνης Βεγορίτιδας.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

  • Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων (περίπου 1,7 χμ), από το σημείο εκβολής στην αποστραγγιστική τάφρο Πτολεμαΐδας μέχρι την Ε.Ε.Λ., το οποίο θα συγκεντρώνει τα λύματα της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαΐδας που εκβάλουν στην τάφρο, καθώς και τα λύματα των οικισμών Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Άρδασσας, των οποίο το εξωτερικό δίκτυο θα διασυνδεθεί, προκειμένου να οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας.
  • Κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή της Ε.Ε.Λ Πτολεμαΐδας. Στο αντλιοστάσιο θα καταλήγουν και τα λύματα των οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου (με άλλο έργο), καθώς και της ΑΕΒΑΛ.

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Εορδαίας και φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στη δράση 06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ).

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 853.200,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το έργο επισκέφθηκαν χθες Τετάρτη 28-06-2023:

  • ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Τσιούμαρης Γρηγόρης
  • ο Αντιδήμαρχος Δήμου Εορδαίας Νίκος Φουρκιώτης
  • ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ Εορδαίας Δημήτριος Τσεχελίδης

και ενημερώθηκαν για την πορεία του, από τον εκπρόσωπο της Εργοληπτικής Εταιρείας ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ κ. Παπαποστόλη , που παρόλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως κι έτσι το έργο βρίσκεται στις αναμενόμενες προθεσμίες.

Όπως ειπώθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους , τόσο η επιμονή του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη , του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά , του Προέδρου της ΔΕΥΑΕ Εορδαίας, των Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων απ’ όπου διέρχονται οι αγωγοί, της Δνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης και των Μηχανικών και της Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας συνετέλεσαν, κατόπιν άψογης και κοπιώδους συνεργασίας , να φέρουν το έργο προς υλοποίηση μέσα στις σφιχτές χρονικές προθεσμίες του προγράμματος.

 

Τέλος στην ακαλαισθησία και την δυσοσμία στην είσοδο της Πτολεμαΐδας (Γέφυρα ΑΕΒΑΛ)

 

 

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων

1. Τσιούμαρης Γρηγόρης

2. Τσεχελίδης Δημήτριος

3. Εκπρόσωπος Εργοληπτικής εταιρείας