Παράταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Παράταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ

Ανακοινώνουμε ότι χορηγείται εύλογη παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ, μέχρι την Παρασκευή 17/05/2019 λόγω αιτημάτων υποψηφίων για χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης παραλαβής προσφορών, προκειμένου να ετοιμάσουν τις προσφορές τους και να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά.

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού κ.α.α

 

 

Καλπάκη Βαϊα

 

 

Παράταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ

Ανακοινώνουμε ότι χορηγείται εύλογη παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ, μέχρι την Παρασκευή 17/05/2018 λόγω αιτημάτων υποψηφίων για χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης παραλαβής προσφορών, προκειμένου να ετοιμάσουν τις προσφορές τους και να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά.

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού κ.α.α

Καλπάκη Βαϊα

 

Παρά ταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ

Ανακοινώνουμε ότι χορηγείται εύλογη παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ, μέχρι την Παρασκευή 17/05/2018 λόγω αιτημάτων υποψηφίων για χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης παραλαβής προσφορών, προκειμένου να ετοιμάσουν τις προσφορές τους και να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά.

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού κ.α.α

Καλπάκη Βαϊα

 

Παρά ταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας

συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ

Ανακοινώνουμε ότι χορηγείται εύλογη παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών

ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα ΖΕΠ, μέχρι την Παρασκευή 17/05/2018 λόγω

αιτημάτων υποψηφίων για χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης παραλαβής προσφορών,

προκειμένου να ετοιμάσουν τις προσφορές τους και να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά.

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού κ.α.α

 

 

Καλπάκη Βαϊα