Μεγάλη ανακούφιση των παραγωγών Εορδαίας από την λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πτολεμαΐδα

Μεγάλη ανακούφιση των παραγωγών Εορδαίας από την λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πτολεμαΐδα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μεγάλη ανακούφιση των παραγωγών Εορδαίας από την λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πτολεμαΐδα

Η βούληση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη και η επιμονή του Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Τσιούμαρη να λειτουργήσει το Γραφείο Εξυπηρέτησης των Παραγωγών Αγροτικής Γης στην Εορδαία απέδωσε σημαντικά οφέλη αφού τους απάλλαξε:

  • Από την μετακίνηση τους στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας την όποια ταλαιπωρία
  • εξεύρεση χώρου στάθμευσης
  • άσχημες καιρικές συνθήκες
  • αναμονή
  • έξοδα μετακίνησης κ.λ.π.

Έτσι από 14/06/2022 με την τοποθέτηση του Γεωπόνου κ. Θεοφύλακτου Κωνσταντινόπουλου στα Γραφεία του κτιρίου της Περιφέρειας της Εορδαίας, οι παραγωγοί της Εορδαίας είχαν άμεση εξυπηρέτηση προς μεγάλη ικανοποίησή τους.

Χαρακτηριστικά, και  μόνον από την αρχή του έτους μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 300 παραγωγοί της Εορδαίας όπως φαίνεται στα πεπραγμένα του έτους:

Πεπραγμένα Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης Έτους 2023.

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιτόπιος Έλεγχος-Έλεγχος Φακέλων Υπομέτρο 4.1« Στήριξη Επενδύσεων σε γεωργικές   Εκμεταλλεύσεις» (Εορδαίας).  8

Επιτόπιος Έλεγχος Νέων Γεωργών  (Εορδαίας )

Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών  3

Δράση 10.1.04 Νιτρορύπανση πληρωμές έτους 2023   3  (101 δικαιούχοι)

Έλεγχος Φακέλων πληρωμών Υπομέτρου 3.1 Συστήματα Ποιότητας  31

Βεβαιώσεις καταλληλότητας για αγορά αγροτεμαχίων  15

Παραλαβή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Αμπελουργικό Μητρώο  44

Διανομή Τροφίμων ΤΕΒΑ(  Εορδαίας )  6

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας Μελισσοκομίας& Σηροτροφίας  

Επιτόπιος Έλεγχος Κρεοπωλείων (Εορδαίας)

Έλεγχος Σφαγής βόειου κρέατος Ελληνικής Εκτροφής ( Σφαγείου Πτολεμαΐδας)  84

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ποιοτικός και Φυτοϋγειονομικός έλεγχος  σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (μήλα, πατάτες ,σιτηρά, αρωματικά φυτά) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον  Δήμο Εορδαίας.   52

Επίσης στο Γραφείο Εορδαίας γίνονται δεκτά και λαμβάνουν πρωτόκολλο έγραφα όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας τα οποία διεκπεραιώνονται ή προωθούνται στα αντίστοιχα Τμήματα.

Να επισημάνουμε ακόμη πως μεγάλος αριθμός παραγωγών επισκέφτηκαν το Γραφείο για ερωτήματα, συμβουλές ή και επικοινωνία με τις σχετικές υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης.

Καταλυτική υπήρξε επίσης και η λειτουργία του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Πτολεμαΐδα, που οι κάτοικοι της Εορδαίας επισκέπτονται για την άτυπη διαμεσολάβηση για εξυπηρέτησή τους από τις διάφορες υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης αποφεύγοντας τις μετακινήσεις τους στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας.

Τέλος να επισημάνουμε ότι μετά το πέρας της έγκρισης του οργανισμού της Περιφέρειας από την νυν Περιφερειακή Αρχή (που ταλαιπωρούσε μακροχρόνια υπηρεσίες και πολίτες) άνοιξε ο δρόμος για μεταφορά και στελέχωση Γραφείων στην Εορδαία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας μέσα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μειώσει δραστικά την επισκεψιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης με σημαντικά οφέλη για τις υπηρεσίες και κυρίως τους πολίτες των οποίων η εξυπηρέτηση υπήρξε κατά το πλείστον χρονοβόρα και προβληματική παρ’ όλη την καλή πρόθεση των υπηρεσιών.

Μεγάλη ανακούφιση των παραγωγών Εορδαίας από την λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πτολεμαΐδα