Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Πυλώνας ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα η καλλιέργεια των Ακρόδρυων στην Περιφέρεια

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Πυλώνας ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα η καλλιέργεια των Ακρόδρυων στην Περιφέρεια.

«Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφερειακή Αρχή, βρέθηκαν οι αναξιοποίητοι θησαυροί της Ελληνικής γης όπως (καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα, φουντούκια), καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται στους παραγωγούς που ασχολούνται η προγραμματίζουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια των Ακρόδρυων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος  Κασαπίδης, ο Καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος, ο Κτηνίατρος Γιώργος Ρόζος, υπηρεσιακοί Παράγοντες, εμπλεκόμενοι φορείς και παραγωγοί.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης αναφερόμενος στους στόχους της Ημερίδας σημείωσε  πως «Η γνώση και η εμπειρία των επιστημόνων, θα βοηθήσει τους παραγωγούς, ώστε οι ίδιοι να γίνουν θύλακες και πυρήνες της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Η Περιφερειακή Αρχή μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματίζει και υλοποιεί έργα υποδομών, για να στηρίξει τους παραγωγούς και τις ομάδες παραγωγών που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας».

Ο  Καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα,  στην επιστημονική οργάνωση μιας καλλιέργειας και στα αποτελέσματα της.

Στην οικοτεχνία, ως βασικό πυλώνα για επιπλέον εισόδημα για την οικογένεια, επικεντρώθηκε ο Κτηνίατρος Γιώργος Ρόζος τονίζοντας πως η οικοτεχνία πέρα από το επιπλέον εισόδημα που μπορεί να φέρει στον οικογενειακός ιστό, διατηρεί τεχνικές και παραδόσεις που έρχονται από παρελθόν και είναι μέρος της ιστορίας και της κουλτούρας μας.

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές της καλλιέργειας των Ακρόδρυων στην Δυτική Μακεδονία», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας