Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγραμμίσεων οδών στην Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων της ενταγμένης προμήθειας στους ΚΑΠ 2016 «Συντηρήσεις-Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» Προϋπολογισμού: 99.876,00 € με ΦΠΑ (ΚΑΕ 9781).

Πατήστε εδώ.