Γιώργος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Συνέντευξη ΕΡΤ Κοζάνης / 13 Αυγ 2020

Γιώργος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας - Συνέντευξη ΕΡΤ Κοζάνης / 13 Αυγ 2020

Γιώργος Κασαπίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Συνέντευξη ΕΡΤ Κοζάνης / 13 Αυγούστου 2020

Η σημερινή συνέντευξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στην ΕΡΤ Κοζάνης