Ένταξη 4 νέων έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης Δημόσιων Κτηρίων της Περιφέρειας εντός της περιοχής παρέμβασης τής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών τής Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Γενικό Λύκειο Βελβεντού

Ένταξη 4 νέων έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης Δημόσιων Κτηρίων της Περιφέρειας εντός της περιοχής παρέμβασης τής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών τής Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020,

τέσσερα (4) νέα έργα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντός της περιοχής παρέμβασης τής Ολοκληρωμένης Χωρικής επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών τής Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.276.123,95 ευρώ.

Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν είναι:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου & Λυκείου Δήμου Βελβεντού, με
  δικαιούχο τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 462.520,00 ευρώ και αφορά
  στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή
  αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου & Λυκείου Βελβεντού από την
  κατηγορία Η στην κατηγορία Α.
  Ενδεικτικά, θα γίνουν εργασίες για εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση
  κουφωμάτων, αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης και νέο κεντρικό σύστημα
  ελέγχου και διαχείρισης εγκαταστάσεων θέρμανσης, εγκατάσταση φωτιστικών LED
  σε όλους τους χώρους, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης συμψηφισμού
  ηλεκτρικής ενέργειας/net metering κλπ).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού, με
  δικαιούχο τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 620.000,00 ευρώ και αφορά
  στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή
  αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού από την
  κατηγορία Η στην κατηγορία Α.
  Ενδεικτικά, θα γίνουν εργασίες για εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση
  κουφωμάτων, αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης και νέο κεντρικό σύστημα
  ελέγχου και διαχείρισης εγκαταστάσεων θέρμανσης, εγκατάσταση φωτιστικών LED
  σε όλους τους χώρους, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης συμψηφισμού
  ηλεκτρικής ενέργειας/net metering κλπ).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου – 2ου Λυκείου Καστοριάς, με δικαιούχο τον
  Δήμο Καστοριάς, προϋπολογισμού 1.003.203,95 ευρώ.
  Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος 1ου – 2ου Λυκείου περιλαμβάνει

  εργασίες θωράκισης του κτιριακού κελύφους με σύστημα εξωτερικής
  θερμομόνωσης, αντικατάστασης του συγκροτήματος Λέβητα – Καυστήρα με νέας
  τεχνολογίας συμπύκνωσης πετρελαίου με μείωσης της ισχύος αυτού,
  αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά
  τεχνολογίας LED και αντικατάστασης του συνόλου των υαλοπινάκων στα
  υφιστάμενα κουφώματα αλουμινίου, με τριπλούς υαλοπίνακες.

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Περιοχής Χλόης Δήμου
  Καστοριάς,
  με δικαιούχο τον Δήμο Καστοριάς, προϋπολογισμού 1.190.400,00
  ευρώ.
  Το Κλειστό Γυμναστήριο Καστοριάς (πρώην ΕΑΚ) εξυπηρετεί το σύνολο των
  κατοίκων του Δήμου Καστοριάς και λειτουργεί όλο το χρόνο, σε δεκάωρη βάση
  (13:00 – 23:00), καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των αθλητικών συλλόγων του
  Δήμου, γεγονός που υποδεικνύει την άμεση ανάγκη για την ενεργειακή αναβάθμισή
  του, η οποία περιλαμβάνει εργασίες θωράκισης του κτιριακού κελύφους με σύστημα
  εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάστασης του συγκροτήματος Λέβητα –
  Καυστήρα με νέας τεχνολογίας συμπύκνωσης πετρελαίου με μείωσης της ισχύος
  αυτού, αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά
  τεχνολογίας LED και αντικατάστασης του συνόλου των κουφωμάτων του κτιρίου με
  νέα πολυθαλαμικά, πλήρους αντικατάστασης του υφιστάμενου συστήματος
  θέρμανσης, εργασίες αποκαταστάσεων και επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος.
Δεδομένου ότι τα δημόσια κτήρια θεωρούνται από τα πιο ενεργοβόρα κτήρια, τα έργα αυτά σκοπεύουν σε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η χωροθέτησή τους εντός της περιοχής Παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία στοχεύει στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, στην με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και στην διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς οι Πράξεις που εντάχθηκαν συμβάλλουν σαφώς στην ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, αλλά συγχρόνως συμβάλλουν και στην ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.