Γουνοφόρα ζώα mink

Ενημέρωση από ΠΔΜ σχετικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων covid-19 στα γουνοφόρα ζώα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση από ΠΔΜ σχετικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων covid-19 στα γουνοφόρα ζώα

Ενημέρωση από ΠΔΜ σχετικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων covid-19 στα γουνοφόρα ζώα

Η Περιφερειακή Αρχή παρακολουθεί το θέμα της προσβολής των γουνοφόρων ζώων από τον covid-19 από την έναρξη της πανδημίας, μέσω τακτικής επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους και ιδιώτες.

Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προέβησαν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο πρόληψης της νόσου (ενημέρωση εκτροφέων, επιτόπιοι έλεγχοί κ.α.).

Πραγματοποιείται ενεργητική επιτήρηση της νόσου με διενέργεια τακτικών τεστ ανίχνευσης του ιού στους εργαζομένους  (σε συνεργασία με τα ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ) και στα γουνοφόρα ζώα (από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και από το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ).

Παράλληλα πραγματοποιούνται έλεγχοι της αλληλουχίας του γονιδιώματος των θετικών στον ιό ανθρώπων και ζώων από εξειδικευμένο εργαστήριο και τα δεδομένα συλλέγονται και αξιολογούνται από τον αρμόδιο φορέα.

Τα πρωτόκολλα δειγματοληψιών των γουνοφόρων ζώων, οι αποφάσεις λήψης μέτρων στις ύποπτες και θετικές εκτροφές καθώς το σύνολο των ενεργειών στις οποίες οφείλουμε να προβούμε ως Περιφέρεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, καθορίζονται από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Το πρόγραμμα ελέγχου του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις Π.Ε. Θεσν/νικης και Βοιωτίας αναπτύσσεται από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του προγράμματος, η Περιφερειακή Αρχή προέβη σε σύναψη σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο με πολυετή εμπειρία σε γουνοφόρα ζώα.

Επιπλέον, ενίσχυσε το δυναμικό του Τμήματος Κτηνιατρικής Κοζάνης με έναν ακόμη κτηνίατρο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Για τις ανάγκες ανάλυσης των δειγμάτων των γουνοφόρων ζώων, προέβη σε σύναψη σύμβασης έργου με διαπιστευμένο εργαστήριο.

Για την προστασία τόσο των εκτροφέων όσο και των κτηνιάτρων ζητήθηκε από τον ΕΟΔΥ ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός όλων των εμπλεκόμενων στον κλάδο των γουνοφόρων ζώων και δόθηκαν λίστες στον ΕΟΔΥ τόσο με τα ονόματα των εκτροφέων και εργατών μέσω του Συνδέσμου Εκτροφέων όσο και των κτηνιάτρων.

Συγκεκριμένα, από αρχές Δεκέμβρη έχουν συμπεριληφθεί στις ευπαθείς ομάδες οι σχετιζόμενοι με τα γουνοφόρα ζώα άνθρωποι.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, διενεργούνται επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη  τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, οι περιοχές με τις εκτροφές γουνοφόρων ζώων δεν εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων  SARS-Cov-2 σε ανθρώπους σε σύγκριση με παρακείμενες περιοχές ή και την Ελλάδα συνολικά.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση του ΕΟΔΥ, το στέλεχος 1 που βρέθηκε στις εκτροφές γουνοφόρων δεν εμπνέει καμία ανησυχία καθώς προκαλεί μικρότερο ιικό φορτίο και διεθνώς έχει αναφερθεί και σε άτομα μη σχετιζόμενα με τα γουνοφόρα ζώα.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα που μας παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν έχουν εντοπιστεί φαινόμενα επικίνδυνων μεταλλάξεων στα γουνοφόρα ζώα, ούτε αύξηση του ιικού φορτίου του γενικού πληθυσμού εξαιτίας των γουνοφόρων ζώων.

Το θέμα παρακολουθείται συστηματικά και με προσοχή από τους αρμόδιους επιστήμονες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

 

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση του ΕΟΔΥ,

το στέλεχος 1 που βρέθηκε στις εκτροφές

γουνοφόρων δεν εμπνέει καμία ανησυχία καθώς

προκαλεί μικρότερο ιικό φορτίο και διεθνώς έχει

αναφερθεί και σε άτομα μη σχετιζόμενα με τα

γουνοφόρα ζώα.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα που μας

παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς, δεν υπάρχει

λόγος ανησυχίας καθώς δεν έχουν εντοπιστεί

φαινόμενα επικίνδυνων μεταλλάξεων στα

γουνοφόρα ζώα, ούτε αύξηση του

ιικού φορτίου

του γενικού πληθυσμού εξαιτίας των

γουνοφόρων ζώων.

Το θέμα παρακολουθείται συστηματικά

και με προσοχή από τους αρμόδιους

επιστήμονες και

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.