Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο:

«Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»,

προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο: «Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»,

προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο:

«Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»,

προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο:

«Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»,

προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο: «Συ ντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΕΟ6 προς Λάγκα – Βράχο»,

προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α), με δικαίωμα συμμετοχής πτυχίων Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεστεί στο Επ. Οδικό Δίκτυο προς Λάγκα Βράχο του νομού Καστοριάς.