Δήλωση Συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που επιβλήθηκε στον Δήμο Κοζάνης

Δηλώσεις Συμμόρφωσης Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Δήλωση Συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που επιβλήθηκε στον Δήμο Κοζάνης

Η Δήλωση Συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που επιβλήθηκε στον Δήμο Κοζάνης για την εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων, σε χώρο ανενεργού λατομείου, στη θέση «Αμυγδαλέα» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Κοιλάδας της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (pdf)

 

dilosis-symmorfosis-dimos-kozanis-amygdalea-koilada