Αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και την Α’ τάξη των Δημοτικών σχολείων Γενικής Παιδείας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔΥ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔΥ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔΥ

Με αφορμή την πραγματοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, δειγματοληψίας στο Ειδικό ΔΣ Κοζάνης, για την αναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Ρωμιόπουλο Ιορδάνη, υπεύθυνο του ΕΟΔΥ Δυτ. Μακεδονίας, και το προσωπικό του ΕΟΔΥ για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Ειδικών Σχολείων που λειτουργούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Από τον Σεπτέμβρη του 2020 μέχρι και σήμερα ο ΕΟΔΥ συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ, με τους Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τους Προϊσταμένους/νες των Νηπιαγωγείων καθώς και με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης μας.

Πιστεύουμε η συνεργασία να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας όλων μας.

 

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔΥ

 

Με αφορμή την πραγματοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, δειγματοληψίας στο Ειδικό ΔΣ Κοζάνης, για την αναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Ρωμιόπουλο Ιορδάνη, υπεύθυνο του ΕΟΔΥ Δυτ. Μακεδονίας, και το προσωπικό του ΕΟΔΥ για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Ειδικών Σχολείων που λειτουργούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Από τον Σεπτέμβρη του 2020 μέχρι και σήμερα ο ΕΟΔΥ συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ, με τους Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τους Προϊσταμένους/νες των Νηπιαγωγείων καθώς και με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης μας.

Πιστεύουμε η συνεργασία να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας όλων μας.

 

ΑΠΟ ΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: Ευχαριστήρια επιστολή ΕΟΔΥ

 

Με αφορμή την πραγματοποίηση, την προηγούμενη εβδομάδα, δειγματοληψίας στο Ειδικό

ΔΣ Κοζάνης, για την αναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε τον κ. Ρωμιόπουλο Ιορδάνη, υπεύθυνο του ΕΟΔΥ Δυτ. Μακεδονίας, και το

προσωπικό του ΕΟΔΥ για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των Ειδικών Σχολείων που

λειτουργούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.