Αναλώσιμα

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας διευκρινίζει ότι στα πλαίσια του αριθ. 9/137607/28-8-2019 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ και γραφικής ύλης προϋπολογισμού 66.585,38 € για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 9-9-2019 και ώρα 9 π.μ., δέχεται κατ΄αρχήν προσφορές αυθεντικών τόνερ και μελανιών για τα οποία ζητείται η σχετική προμήθεια, οι οποίες και θα συγκριθούν, και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές αυθεντικών αναλωσίμων θα συγκριθούν προσφορές διαφορετικού κατασκευαστή δηλαδή ισοδύναμων και συμβατών.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ για την διευκρίνηση.

 

 

 

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας διευκρινίζει ότι στα πλαίσια του αριθ. 9/137607/28-8-2019 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ και γραφικής ύλης προϋπολογισμού 66.585,38 € για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 9-9-2019 και ώρα 9 π.μ., δέχεται κατ΄αρχήν προσφορές αυθεντικών τόνερ και μελανιών για τα οποία ζητείται η σχετική προμήθεια, οι οποίες και θα συγκριθούν, και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές αυθεντικών αναλωσίμων θα συγκριθούν προσφορές διαφορετικού κατασκευαστή δηλαδή ισοδύναμων και συμβατών.

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης ΠΕ Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας διευκρινίζει ότι στα πλαίσια του αριθ. 9/137607/28-8-2019 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ και γραφικής ύλης προϋπολογισμού 66.585,38 € για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 9-9-2019 και ώρα 9 π.μ., δέχεται κατ΄αρχήν προσφορές αυθεντικών τόνερ και μελανιών για τα οποία ζητείται η σχετική προμήθεια, οι οποίες και θα συγκριθούν, και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές αυθεντικών αναλωσίμων θα συγκριθούν προσφορές διαφορετικού κατασκευαστή δηλαδή ισοδύναμων και συμβατών.