Πίνακας συντεταγμένων τεμαχίου 36.360 τ.μ.

Πίνακας συντεταγμένων τεμαχίου 36.360 τ.μ.