Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 Ανακοίνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς

Πίνακας Προσληπτέων
Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων
Πίνακας Απορριπτέων