Χρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ύψους 2,1 εκ. ευρώ, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Χρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ύψους 2,1 εκ. ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ύψους 2,1 εκ. ευρώ, από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 των 3 Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και του Ξενώνα Φιλοξενίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.132.413,14 ευρώ. Με τις αποφάσεις αυτές εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των 4 Δομών  Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας μέχρι 31/12/2025. Πρόκειται για τις Δομές:

  • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς, με Δικαιούχο τον Δήμο Καστοριάς και προϋπολογισμό Ένταξης 525.000 ευρώ.
  • Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο-Σ.Κ. Κοζάνης με Δικαιούχο το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας – ΚΕΘΙ και προϋπολογισμό Ένταξης 461.793,24 ευρώ.
  • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας με Δικαιούχο τον Δήμο Φλώρινας και προϋπολογισμό Ένταξης 425.619,90 ευρώ.
  • Ξενώνας Φιλοξενίας τού Δήμου Κοζάνης, με Δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και προϋπολογισμό Ένταξης 720.000 ευρώ.

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων, από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, νομικό).

Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:

  • ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
  • ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
  • εργασιακή συμβουλευτική
  • νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
  • συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας έχει σκοπό την παροχή ΔΩΡΕΑΝ ασφαλούς στέγης και προστασίας για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή της πιο κατάλληλης για τις συνθήκες λύση, με την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των γυναικών και στόχο την προστασία, ανακούφιση και πρόληψη περαιτέρω βλάβης για τις ίδιες και τα παιδιά τους.

Όπως και κατά την περίοδο 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας έως 31/12/2025 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia

Κάθε γυναίκα που βιώνει περιστατικά βίας (έμφυλη ή ενδοοικογενειακή) μπορεί να απευθυνθεί στις προαναφερόμενες κοινωνικές Δομές ή να καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 ή να στείλει email στο: sos15900@isotita.gr

Χρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ύψους 2,1 εκ. ευρώ