Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε έκταση πλησίον του γηπέδου της ΤΚ Μεσιανής

Οριστική Έκθεση Ελέγχου σε έκταση πλησίον του γηπέδου της ΤΚ Μεσιανής ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο όπου γίνεται εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων, σε έκταση πλησίον του γηπέδου της Τ.Κ. Μεσιανής της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. […]

Continue Reading

Οριστική Έκθεση Ελέγχου για τη λειτουργία του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας

Οριστική Έκθεση Ελέγχου για τη λειτουργία του Συνεργείου επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων στην Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας

Continue Reading

Οριστική Έκθεση Ελέγχου σταθερής εστίας καύσης για τη θέρμανση κατοικίας που βρίσκεται στην ΤΚ Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης

Οριστική Έκθεση Ελέγχου σταθερής εστίας καύσης για τη θέρμανση κατοικίας που βρίσκεται στην ΤΚ Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης

Continue Reading

Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κάτω Σφαγεία 4 στην περιοχή «Κασλάς» στη ΔΚ Κοζάνης

Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κάτω Σφαγεία 4 στην περιοχή «Κασλάς» στη ΔΚ Κοζάνης

Continue Reading