Απευθείας Μετάδοση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 30-5-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2023-2024 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση του  Πρακτικού IΙ (Οικονομικών Προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2023

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 7. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών με βάση το νερό για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 8. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού: 55.000,00€ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 9. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας»  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5052246, Προϋπολογισμού: 2.035.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 2.035.645,16€ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού» Προϋπολογισμού: 2.124.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών  αυτοκινήτων

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Ιππικού Συλλόγου Σιάτιστας «ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ», και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 10-11/06/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της ΠΕ Κοζάνης και του ΝΟΚ στις 11-6-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αεραθλητική Λέσχης Δήμου Βοΐου «ΑΙΘΕΡΑΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Τ.Κ. Γαλατινής στην θέση «Ανάληψη» στις 30/7/2023 έως 6/8/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Θρακικής Εστίας Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 22-23-24-25 Ιουνίου του 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 17. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης μελετών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 18. Έγκριση Μετακίνησης  Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου Εκτός Ορίων Περιφέρειας Π.Ε. Γρεβενών

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 19. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό εκτάσεων στον οικισμό «Καληράχη» του Δήμου Γρεβενών για λόγους προστασίας έναντι πυρκαγιάς, ποσού 2.310,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 20. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση 2ης Τροποποίησης (Τροπ. 2) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 22. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 52.500,00 € για  την  «Φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας»  και δικαιώματα προαίρεσης 25% , χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από 01-07-2023 έως 30-09-2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 30.000,00 [€/έτος] για  την  «Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Π.Ε Φλώρινας» για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 21.977,28€  για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  σχολικού έτους 2023-2024

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 25. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 29. Έγκριση Μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)