Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-6-2019)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-6-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας (25-6-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-6-2019)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να

ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Τα θέματα της απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-6-2019), είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019»,  Προϋπολογισμού δαπάνης #910.000,00 €#.
 3. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης #910.000,00 €#.

 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #180.000.00 €#
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου»,
 6. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου»,  Προϋπολογισμού δαπάνης # 100.000,00 € #.
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών  2019»,  Προϋπολογισμού δαπάνης # 575.000,00 € #.
 8. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019» Προϋπολογισμού δαπάνης # 575.000,00 € #.
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019»,  Προϋπολογισμού δαπάνης # 850.000,00 € #.
 10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 850.000,00 € #.
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης #124.000,00 €#.
 12. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης #124.000,00 €#.

 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #180.000,00 €#.
 14. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019» προϋπολογισμού 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019» προϋπολογισμού 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανταρτικού», προϋπολογισμού δαπάνης # 73.000,00€ #.
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».
 18. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».
 19. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2186/18 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #90.000,00€#.
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και  διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος  από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

  για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του χώρου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή αυλόπορτας εισόδου του χώρου στέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να παρθούν μέτρα ασφαλείας (πλέγματα, περιφράξεις κ.λπ.) στα ετοιμόρροπα κτίσματα του συνοικισμού Πολυκεράσου της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αμπελοχωρίου «Άγιος Σπυρίδων» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη (για τις 2 ημέρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα  πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΜΙΞΗ Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη του από 18/06/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα συστήματα ύδρευσης των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του, για το έτος 2019, ποσού 50.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 28. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE.
 29. Έγκριση ή μη της ανάθεσης  παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και καταγραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 30. Μερική ακύρωση της αριθμ. 860/19 (Α.Δ.Α ΩΖΩ67ΛΨ-4ΔΠ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής

  υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 31. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για το μήνα Μάρτιο 2019.
 32. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας της Περιφερειακής  Ενότητας  Κοζάνης  για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2019.
 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων Αμμοχωρίου» που θα πραγματοποιηθούν στις 29-31 Ιουλίου 2019.
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Summer jam» του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2019 στην Σιταριά.
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια Brache 2019» του Ιόνιου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2019 (συγκεκριμένα από την Κυριακή 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019).
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακού Τόξου, της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019  στο Δημοτικό Στάδιο Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Φράουλας» του Αθλητικού-Μορφωτικού Συλλόγου «Τροπαιοφόρος» Τροπαιούχου, στις 27 Ιουλίου 2019 στον Τροπαιούχο.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  «Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2019» του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ», στις 27 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής.

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της  ετήσιας 7ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 19-20-21 Ιουλίου 2019 στη Φλώρινα.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 18,19 και 20 Ιουλίου 2019, στο Λέχοβο.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Παλαίστρας «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Ιουλίου 2019 στην Παλαίστρα.
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ, στις 27/7/2019 στη Φλώρινα.
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΑ» του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 19&20 Ιουλίου 2019 στην Άνω Καλλινίκη.
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 9ης Γιορτής  Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου  «Aναγέννηση» Αμμοχωρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2019, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου.
 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία, του Πολιτιστικού Mορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ», στις 19 & 20 Ιουλίου  2019 στην Σκοπιά.

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (4o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν  στις 12-13-14  Ιουλίου 2019 στην Μελίτη.
 47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2019» του  Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου  Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2019 στης Λεβαία.
 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης πανηγύρι Αγίου Νικοδήμου του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου  2019 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη
 49. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 52. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφελών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Δεσκάτης, των πολιτιστικών εκδηλώσεων

  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2019»

 56. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ιππικό – Αθλητικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Κοζάνης «Άγιος Θεόδωρος» στην 2η Πανελλήνια Ιππική συνάντηση Κοζάνης, που θα  πραγματοποιηθεί στις  6 & 7 Ιουλίου 2019.
 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ», που θα  πραγματοποιηθούν στις  25, 26 & 27 Ιουλίου 2019.
 58. Έγκριση νέων  δρομολογίων ΙΙΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2018-2019  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής.
 59. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού «Η Ανατολή» με την Π.Δ.Μ. στις 29 & 30 Ιουνίου 2019.
 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 61. Έγκριση εισήγησης δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 62. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης: α) Ορχήστρας και β) εκτυπώσεων, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης «Ιτιώτικα», του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «Νέοι Ορίζοντες», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου του 2019 στην Ιτιά
 63. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στον «12ο Ορεινό Αγώνα Ναμάτων», που θα πραγματοποιήσει η Φιλοπροοδευτική Ένωση Ναμάτων «Ο Άγιος Νικόλαος» στις 11-8-2019.
 64. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην ετήσια εκδήλωση-θεσμό «9η Γιορτή πατάτας», που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος».
 65. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο

  «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο – Δαφνερό – όρια Π.Ε. Γρεβενών».

 66. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.033,40€ (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ραφιών για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 67. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εύξεινος Λέσχη Νέας Χαραυγής», στις εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2019», που θα  πραγματοποιηθούν στις  3 & 6 Ιουλίου 2019.
 68. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmΧ1250mm και 4mm πάχος μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της υψηλής γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 69. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας εκπαιδευτικών αφισών για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου6 «Λευκώνας» Πρεσπών, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 – 20 Ιουλίου 2019 στην περιοχή του Λευκώνα Πρεσπών από τον ΚΑΕ 844.