Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-6-2020)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-6-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-6-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (23-6-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση ΑΙΘΟΥΣΑΣ πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης  135..000,00 €
 4. Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης 135.000.00 €

 5. Έγκριση του  4ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019»
 6. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ»
 7. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α.α. 89926, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα
 8. Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α.α. 89931, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα
 9. Έγκριση των  Πρακτικού IΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2020-2021
 10. Έγκριση α)  δαπάνης ποσού 29.997,50 ευρώ και β) έγκριση των όρων διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 11. Ορισμός δικηγόρου
 12. Ορισμός δικηγόρου
 13. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 14. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 1.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, για την χειμερινή περίοδο 2020-2021»
 15. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2020)»
 16. Διάθεση πίστωσης για την

  «Αγορά χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης»

 17. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016, λόγω λήξης των Οικονομικών ετών
 18. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Γραφείου στο Κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) στον Σύλλογο Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Γρεβενών
 19. Έγκριση εξειδίκευσης Πιστώσεων Προϋπολογισμού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την Οικονομική Επιτροπή
 20. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών χρήσης έτους 2020 και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης κας Παναγιώτας Γκατζαβέλη
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 63.978,42€ λόγω τροποποίησης σύμβασης έργου κατά το άρθρ.132 παρ.2β Ν.4412/2016
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 701.329,87€ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ  5029635 (Κοζάνη), 5029621 (Καστοριά), 5029608 (Φλώρινα), 5029618 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), λόγω τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού
 24. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την αγορά διακριβωμένων προτύπων βάρους για τις ανάγκες Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 27. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης ενός (1) σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
 28. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020
 30. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2020
 31. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ -ΠΥΡΓΩΝ», Προϋπολογισμού: 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.)

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή, για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης
 34. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκη»