Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 22-3-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τη μελέτη: «Γεωτεχνική έρευνα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Εμπορίου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 26.058.31€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Βοΐου, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.110.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΚΑΒ Πτολεμαΐδας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Ν. Γρεβενών (αριθ.30)» Συνολικού Προϋπολογισμού: 320.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 6. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 7. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 853.200,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 8. 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»  Α/Α Συστήματος: 185753 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» ,  προϋπ.  74.000,000 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 12. Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) –  νέα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2019-20, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 16. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 17. Έγκριση νέων  δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2021-2022 ΙΙ (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 18. Έγκριση  ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας της με αριθμό 165167/01-11-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, Τμήμα 3 Φλώρινα Αντάρτικο (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 19. Τροποποίηση της 397/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 20. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Μετάθεσης του χρόνου Παράδοσης -Εγκατάστασης των υλικών της αριθμ. 159337/19-10-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009391213 2021-10-20) σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 21. Τροποποίηση 195/2022 (ΑΔΑ  60ΩΣ7ΛΨ-ΩΞ9) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 22. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 23. Έγκριση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί Ενστάσεως της CRONOS SECURITY ΕΠΕ που κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού 10/2021 ανάδειξης αναδόχου «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 24. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2022-2023 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 25. Διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου προς Γράμμο & Τρίλοφο κατά την χειμερινή περίοδο 2022-2023» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 26. Διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Καστοριάς» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 27. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια είκοσι (20) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2022» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 28. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2022-2023»
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 29. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 5.500 τόνων αλατιού (4.000 τόνοι + προαίρεση 1.500 τόνοι), για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2022-2023» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 30. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2022-2023» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 31. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 32. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου ποσού 3.874,73€ (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 33. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 34. Συγκρότηση επιτροπών : 1) Διεξαγωγής ανοικτών  διεθνών  -τακτικών  διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2022 2) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2022
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 35. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 36. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 37. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 38. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ (έδρα) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 39. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης για ένα (1) έτος με τον Ανάδοχο της εφαρμογής “Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 46. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 47. Έγκριση ανάληψης και  διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την «Συντήρηση-Yποστήριξη Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1)  έτος» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 49. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)