Απευθείας Μετάδοση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 7-9-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου και συσκευασίας προϊόντων κρόκου» Προϋπολογισμoύ:432.264,85 €(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ» Προϋπολογισμού : 80.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Συγκρότηση Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΕΡΩΝ», Προϋπολογισμού: 275.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία φυλλαδίου σχετικά με την Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου (ΑΠΧ) για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων και του αγροτικού πληθυσμού της ΠΕ Κοζάνης

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 7. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ «Γιορτή σε 4 Εποχές, ΝΗΜΑΤΑ» του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με έναρξη την 21η Σεπτεμβρίου 2023 και διάρκεια όλο το χρόνο(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση 8ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα ΚΑΠ έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 9. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 242.455,87€  συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α (Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης του έργου «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την δαπάνη έκδοσης ενός (1) βιβλίου, λαογραφικού ενδιαφέροντος, με τίτλο «Κοσμάτι- Το γλωσσικό ιδίωμα του χωριού μας»

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

 13. 64η Έγκριση ένταξης νέων έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 14. 65η Έγκριση ένταξης νέων έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 15. 66η Έγκριση τροποποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 16. Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου: “Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου”  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση  Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2023 έως και Οκτώβριο 2024 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2024, και των όρων της Διακήρυξης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής  συνολικού ποσού 167.772,00 € για  “Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών – εργασιών – επισκευών των οχημάτων της Π.Ε Φλώρινας”  χρονικής διάρκειας 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024)(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 20. Έγκριση 12ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 21. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων 30.415,50 € στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2023-2024(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 22. Έγκριση του 2Β Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των  τεχνικών και οικονομικών προσφορών  των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στο Δυναμικό σύστημα Αγορών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διαγωνισμού με αριθ. 1/2023, αριθμ. Πρωτ. 82638/18-5-2023  (Αρ. συστήματος 193644)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2023-2024, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 422.450,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΙ 4404) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΝΑ ΤΟΥ Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ)  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πριμ για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 31. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-7 έως 31-8-2023  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας για το χρονικό διάστημα από 1-7 έως 31-8-2023  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπάνης ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ενός συστήματος γυαλιών VR “Virtual reality” για τις ανάγκες της Δ/νσης Αστυνομίας Κοζάνης(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 34. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 37. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 38. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)