Ανακοίνωση βράβευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το BRONZE BITE Awards 2022

Ανακοίνωση βράβευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το BRONZE BITE Awards 2022, στην 11η τελετή απονομής των IMPACT BITE Awards 2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση βράβευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το BRONZE BITE Awards 2022, στην 11η τελετή  απονομής των IMPACT BITE Awards 2022

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  στην 11η τελετή  απονομής των IMPACT BITE Awards 2022, σημαντικού θεσμού επιβράβευσης τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 2022, βραβεύτηκε με το BRONZE BITE Awards 2022.

Για την υλοποίηση του έργου: “Σύγχρονες υπηρεσίες Modern Workplace για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας” οι Υπηρεσίες Πληροφορικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, παραλάβαμε το βραβείο BRONZE BITE Awards 2022.

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ευχαριστεί τους αρμόδιους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την άριστη συνεργασία στην πραγματοποίησή του έργου αυτού, που ξεκίνησε δια του Τμήματος της Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα, ως υπεύθυνο και συμμέτοχο  στο σχεδιασμό και στην από κοινού επίλυση όλων των τεχνικών θεμάτων που προέκυψαν, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία υποδομών και δικτύων, και σε όλους όσους συνέβαλαν με ευθύνη και χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην τελική υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ανακοίνωση βράβευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το BRONZE BITE Awards 2022