Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.7242/05.11.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει δύο (2) προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ένωσης (Directorate General for External Policies of the Union) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 30η Νοεμβρίου 2021.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας του
υπαλλήλου θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα: Δύο(2) Προκηρύξεις

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18-11-2021) με ΑΔΑ: ΩΔΣ146ΜΤΛ6-Ι6Ρ

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.7242/05.11.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει δύο (2) προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ένωσης (Directorate General for External Policies of the Union) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.