Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικων Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Γενικό Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των ετών 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνονται:

1. Δράσεις Δημιουργίας κεντρικών υποδομών g-cloud για την παροχό υπηρεσιών infrastructureasaservice ή platformasaservice, προσ τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών και επιπλέον για τη φιλοξενία συστημάτων του οικονομικού τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση