Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων, για τη στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α ΄) και της αριθμ. 2/16570/0026/13-5-2016 (ΦΕΚ 1381/Β/17-5-2016) ΚΥΑ, περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης μέσω της μεταφοράς από 1-1-2017 αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση