Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (18-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (18-10-2022)

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (18-10-2022) – 55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (18-10-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/10/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικού προϋπολογισμού: 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση 4ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών» προϋπολογισμού 19.840,00 € (Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας Π.Δ.Μ.)
 5. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης Δικηγόρου επί εξωδικαστικού συμβιβασμού και έγκριση αποζημίωσης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 6. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 7. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης απόφραξης τεχνικών στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση τριών (3) νέων δρομολογίων ταξί που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και ανάθεση αυτών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, άρθρο 32 παρ.2 και 32Α, του Ν. 4412/2016 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση 10ης Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 11. Έγκριση Τροποποίησης σύμβασης «Υπηρεσιών Φύλαξης κτιρίου Π.Ε. Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση) για την: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 -2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προϋπολογισμού 1.350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης
  (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 19. Τροποποίηση της αρίθμ 1087/22 (ΑΔΑ: 9Η6Ν7ΛΨ-ΕΡ3) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 21. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τους υπαλλήλους της ΠΕ Κοζάνης & ΠΔΜ (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 22. Έγκριση δαπάνης  για την «Μεταφορά και θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο, λύσσα, οζώδη δερματίτιδα, καταρροϊκό πυρετό». Προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Εισηγητής: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 23. Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 24. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.