Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ. αριθμ. 901/20-06-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση για συνεδρίαση της Ο.Ε. Π.Δ.Μ στις 04 Ιουλίου 2023 στην Π.Ε. Φλώρινας

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 4/7/2023 και ώρα 11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Υλοποίηση ερευνητικού έργου υπολογισμού περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων καλλιέργειας των κύριων ποικιλιών ροδακινιάς της περιοχής Βελβενδού» Προϋπολογισμού: 100.688,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%, μη επιλέξιμος) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση των ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων και την περίφραξη του χώρου διοργάνωσης της γιορτής φασολιού στην τοποθεσία “Μεριάς” στον οικισμό Σισανίου Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού:  37.199,01 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ» έως 31/12/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΤΕ

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 5. Έγκριση  1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31/12/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΔΑΜΙΔΗΣ Η. ΑΝΔΡΕΑΣ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» έως 09/08/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» έως 31/08/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΕ Κοζάνης στο χορωδιακό σεμινάριο της Χορωδίας Δωματίου Κοζάνης στις 21-23/7/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 9. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Πλατάνια» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 22 και 23 Αυγούστου του 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 10. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινότητας Νέων Αναρράχης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 14-15/7/2023. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση γεφυρών Γέρμας, Αμμουδάρας, Άργους Ορεστικού, Γκιόλε & Μεσοποταμίας-Αγίας Κυριακής»

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκαταστάσεις βλαβών τάφρων, τεχνικών, κλπ. στο Επ. Οδικό Δίκτυο» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΛΑΒΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών (ΦΠΑ) προς ΔΟΥ   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία και ωρίμανση του φακέλου ένταξης των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την νέα προγραμματική περίοδο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ)

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών Πληροφορικής για το έτος 2023 για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και την Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες γραφίστα» στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος Τουριστικής προβολής Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023 (Εισηγητής:Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου ΜάθησηςΤμήμα Τουρισμού & Πολιτισμού Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.  για την υλοποίηση του Προγράμματος Μαθητείας για 20 μήνες (σχολικό έτος 2023-2024 και 2024-2025) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση του  Πρακτικών  ΙΙΙ (Δικαιολογητικών Μειοδότη) του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση των  Πρακτικών Ι, ΙΙ & III  του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης»,  της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την   Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 24. Α. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 45.406,80€ (συμπ ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα 10 μηνών
  Β. Έγκριση προσφυγής σε απευθείας ανάθεση,  σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/16, σε εφαρμογή της κατά παρέκκλισης ανάθεσης που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 6 και του  του Ν.4412/16 για την  ανάθεση της προμήθειας 5.300 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 € (συμπ ΦΠΑ) για διάστημα δύο μηνών. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση του Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, Οικονομικής Προσφοράς) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 215.194,05 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α)  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 26. Ακύρωση της αρίθμ. 941/22-06-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση Διακήρυξης και όρων δημοπράτησης της μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2020», της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2018ΕΠ54100001 (έδρα). (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 29. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών, άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια Διαγωνισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2023

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 30. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμών, (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δυναμικό Σύστημα Αγορών) Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025, διαπραγματεύσεις νέων δρομολογίων για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός Διοικητικής Περιφέρειας. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ957/2023 απόφασης    του   Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Ζ΄ Τριμελές) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 35. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την έκδοση – παραγωγή CD με παραδοσιακά τραγούδια των Γρεβενών

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 38. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση πολιτιστικού περιεχόμενου «1η Πανελλήνια συγκέντρωση Καβαλάρηδων και φίλου αλόγου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 39. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 40. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 41. Έγκριση 6ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 42. Έγκριση ή μη του (1ου) Πρώτου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την εγγραφή τους στο Δυναμικό σύστημα Αγορών στο πλαίσιο του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διαγωνισμού με αριθ. 1/2023, αριθμ. Πρωτ. 82638/18-5-2023  (Αρ. συστήματος 193644)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 43. Έγκριση  της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 44. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 45. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στη Συνεδρίαση  της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 28-06-2023.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.

 

36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (4-7-2023)