Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (13-3-2024)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (13-3-2024) Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ195/14-02-2024 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία: Προκήρυξη Θέση Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ref. No.: S3/2024 Programme Manager on Police […]

Continue Reading

Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Ο.Ε.»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών απορριμμάτων και αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της […]

Continue Reading