Εξορυκτική δραστηριότητα - Εξόρυξη μαρμάρων

Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση Δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» του Δήμου Κοζάνης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση, Δημοτικού λατομικού χώρου, εμβαδού 39.300,48τ.μ., στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» της Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  […]

Όλο το άρθρο
Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ»

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ» Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Επισκευή στέγης και λοιπές διαμορφώσεις κτιρίου εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ», με προϋπολογισμό 93.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο […]

Όλο το άρθρο